Libellen, hoe prachtig ik ze ook vind en graag op de foto zet, ik ken de namen doorgaans niet. Dus mocht je een naamloze ( of verkeerde naam ) tegenkomen, stel ik het meer dan op prijs dit even door te geven. Dank!

Libellen (Odonata) zijn een insectenorde waartoe de onderordes echte libellen (Anisoptera) en juffers (Zygoptera) behoren. Lees meer over de Libellen op: Wikipedia EN/of op Jan van Duinen