De fitis (Phylloscopus trochilus) is een zangvogel uit de familie Phylloscopidae. Lees meer over de Fitis op: Wikipedia EN/of op de Vogelbescherming