De snor (Locustella luscinioides) is een zangvogel uit de familie van Locustellidae. Het is een typische moerasvogel die leeft in rietvelden en vaak eerder gehoord dan gezien wordt. Lees meer over de Snor op: Wikipedia