Vogels (Latijn: Aves) zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met 10.507 wetenschappelijk beschreven nog levende soorten, in 2284 geslachten, 232 families en 40 orden,[1] die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen; de kolibrie is klein en is een zeer behendige vlieger. Bron tekst: Wikipedia
Op jacht naar... en dan zonder geweer, maar met camera. Zonder de vogels te (ver)storen in hun omgeving is het genieten geblazen van deze prachtige dieren. Vogels in het album worden weergegeven op alfabetische volgorde. Geniet van hun mooie kleuren en soms bijzondere eigenschappen en details. Van aalscholver tot zwaan, ze zijn het allemaal waard.
Kramsvogel
Kramsvogel
De kramsvogel heeft de typische lichaamsbouw van de meeste echte lijsters; hij is gedrongen, heeft relatief forse poten en een stevige, dolkvormige snavel. De lichaamslengte van een volwassen vogel bedraagt zo'n 25 centimeter en de vleugelspanwijdte 39 tot 42 centimeter Lees meer over de Kramsvogel op: Wikipedia
Kwikstaart
Kwikstaart
Motacilla is een geslacht van zangvogels uit de familie van de kwikstaarten en piepers (Motacillidae). Het geslacht telt 13 soorten Lees meer over de Kwikstaart op: Wikipedia
Lepelaar
Lepelaar
De lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede zwarte snavel, die aan de voorzijde geel is. De vogel is wit met gele/lichtoranje plekken. De verlengde kopveren vormen een bossige kuif. Nagenoeg alle foto's in dit album zijn gemaakt in de omgeving van Giethoorn. Lees meer over de Lepelaar op: Wikipedia
Lijster
Lijster
Lijsters (Turdidae) zijn een grote familie van meestal middelgrote zangvogels met goed ontwikkelde zang welke soms bijna trpoisch aandoet. Get is een waar genot deze vogels te horen zingen. Lees meer over de Lijster op: Wikipedia
Meerkoet
Meerkoet
De meerkoet wordt 32 tot 42 centimeter groot en 585 tot 1100 gram zwaar. De veren zijn geheel zwart, de snavel en voorhoofdsschild zijn wit en de ogen zijn rood. De meerkoet heeft grote blauwgroene poten met gespreide zwemlobben. Beide geslachten hebben hetzelfde uiterlijk. Lees meer over de Meerkoet op: Wikipedia
Meeuwen
Meeuwen
Meeuwen zijn zeevogels uit de familie Laridae en de orde steltloperachtigen (Charadriiformes). Er zijn 102 soorten benoemd. Het zijn over het algemeen middelgrote tot vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. Lees meer over de Meeuw op: Wikipedia
Merel
Merel
De merel (Turdus merula) is een middelgrote zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae). Het is een inheemse broedvogel in Europa, Azië en Noord-Afrika en een algemeen voorkomende standvogel in de meer gematigde delen van zijn verspreidingsgebied. Geweldige zangers, van vroeg tot laat laten ze je meegenieten van hun onmiskenbare maar prachtige zang. Lees meer over de Merel op: Wikipedia
Mezen
Mezen
Mezen zijn kleine, gedrongen vogels met een relatief krachtige snavel. Mezen zijn beweeglijke vogels en handige klimmers tijdens het foerageren. De lichaamslengte varieert van 11 tot 22 cm. Lees meer over de Mezen op: Wikipedia
Mus
Mus
De mussen (Passeridae) zijn een familie in de orde der zangvogels. De familie telt 49 soorten. De bekendste soort is ongetwijfeld de huismus. Er zijn echter nog een aantal soorten mussen die in Europa voorkomen. Lees meer over de Mussen op: Wikipedia
Nonnetje
Nonnetje
Het nonnetje (Mergellus albellus) is een eend uit de familie Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden), behorende tot de zaagbekken. Het zijn zeer actieve eenden en goede duikers. Lees meer over de Nonnetje op: Wikipedia
Ooievaar
Ooievaar
Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijke prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste voedsel van de grond, tussen lage vegetatie en uit ondiep water. Lees meer over de Ooievaar op: Wikipedia
Paapje
Paapje
Het paapje (Saxicola rubetra) is een kleine zangvogel, die vroeger werd ingedeeld bij de familie van de lijsterachtigen, Turdidae. Volgens de huidige inzichten behoort de vogel tot onderfamilie van de saxicolinae en de familie van de vliegenvangers Lees meer over de Paapje op: Wikipedia
Pestvogel
Pestvogel
De pestvogel is een lijsterachtige vogel met zalmroze kleur, en gele streepjes op de vleugels. De kop draagt een flinke kuif en een zwart maskertje en keeltje. De anaalstreek is roodbruin met een gele eindbandering op de staart. Ondanks dit opvallende uiterlijk wordt hij vaak over het hoofd gezien, doordat hij bij voorkeur hoog in de bomen verblijft. De pestvogel wordt ongeveer 17 cm lang Lees meer over de Pestvogel op: Wikipedia
Piepers
Piepers
Anthus is een geslacht van zangvogels uit de familie van de kwikstaarten en piepers (Motacillidae). Het geslacht telt meer dan 40 soorten. Met uitzondering van de gouden pieper (Tmetothylacus tenellus) en de citroenpieper (Macronyx sharpei) vallen alle piepers binnen het geslacht Anthus. Lees meer over de Piepers op: Wikipedia
Putter
Putter
De putter is een relatief slanke vink met een kenmerkende koptekening. Zijn rode gezicht is omlijst met een brede witte band, terwijl het achterhoofd zwart is. Over de zwarte vleugels loopt in de lengte een brede gele band. Verder is het verenkleed lichtbruin op de rug en de flanken, wit op de onderzijde en zwart op de staart. Lees meer over de Putters op: Wikipedia
Reigers
Reigers
De reigers (Ardeidae) zijn een familie van vogels uit de orde van roeipotigen. De familie telt bijna 70 soorten.De meest voorkomende reigersoort in Nederland en België is de blauwe reiger. Ook de grote zilverreiger, kleine zilverreiger, purperreiger, roerdomp, woudaap en kwak komen in Nederland en België voor; de groene reiger wordt soms als dwaalgast waargenomen. Lees meer over de Reigers op: Wikipedia
Rietgors
Rietgors
De rietgors (Emberiza schoeniclus) is een lid van de gorzenfamilie, zaadetende zangvogels van moerasgebieden met riet en struiken. Het verspreidingsgebied omvat een groot deel van Europa en Azië. Lees meer over de Rietgors op: Wikipedia
Rietzanger
Rietzanger
De rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) is een zangvogel uit de familie van Acrocephalidae. Het verenkleed van deze 12,5 cm lange trekvogel heeft een grijsbruine bovenzijde met donkerbruine vlekken en strepen. De poten zijn bruin, de keel en kin zijn wit. De onderzijde, de flanken en de stuit zijn geelbruin. De wenkbrauwstreep is lichtgeel tot wit. Lees meer over de Rietzangers op: Wikipedia
Roerdomp
Roerdomp
De roerdomp (Botaurus stellaris) is een reigerachtige vogel (familie Ardeidae) die door zijn perfecte bruine schutkleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst schaarse broedvogel in de Lage Landen. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zoals de blauwe reiger dat doet. De roerdomp wordt soms ook 'rietreiger' genoemd. Lees meer over de Roerdomp op: Wikipedia
Roodborst
Roodborst
De roodborst of het roodborstje (Erithacus rubecula) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (vliegenvangers). Hij waagt zich dicht bij huizen, vooral 's winters. Verder is het een zeer talrijke broedvogel van grote tuinen, parken en bossen. Lees meer over de Roodborstje op: Wikipedia
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
De roodborsttapuit (Saxicola rubicola) is een kleine zangvogel die vroeger behoorde tot de familie lijsters (Turdidae), maar volgens recente inzichten wordt ingedeeld bij de Muscicapidae, net als zijn naaste verwant het paapje. Lees meer over de Roodborsttapuit op: Wikipedia
Scholekster
Scholekster
De scholekster (Haematopus ostralegus) is een zwart-witte steltloper uit de familie der scholeksters (Haematopodidae). Onder vogelaars heet de vogel ook wel Bonte Piet. Lees meer over de Scholekster op: Wikipedia
Snor
Snor
De snor (Locustella luscinioides) is een zangvogel uit de familie van Locustellidae. Het is een typische moerasvogel die leeft in rietvelden en vaak eerder gehoord dan gezien wordt. Lees meer over de Snor op: Wikipedia
Specht
Specht
Spechten (Picidae) vormen een familie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels en zygodactylische poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Spechten leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Lees meer over de Spechten op: Wikipedia
Sperwer
Sperwer
De sperwer (Accipiter nisus) is een kleine, snelle roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae). De wetenschappelijke naam van de soort werd als Falco nisus in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Lees meer over de Sperwer op: Wikipedia
Spreeuw
Spreeuw
De spreeuw (Sturnus vulgaris) is een vogel uit de familie van de spreeuwachtigen (Sturnidae) uit de orde zangvogels (Passeriformes). Hoewel hij het hele jaar door te zien is, is het een trekvogel. De spreeuwen die wij hier 's zomers zien, zitten 's winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich 's zomers noordelijker. Lees meer over de Spreeuw op: Wikipedia
Tapuit
Tapuit
De tapuit (Oenanthe oenanthe) is een zangvogel uit de onderfamilie Saxicolinae en behoort tot de familie Muscicapidae (Vliegenvangers). Lees meer over de Tapuit op: Wikipedia
TjifTjaf
TjifTjaf
De tjiftjaf (Phylloscopus collybita)Geluidsfragment zang (info / uitleg) is een kleine, slanke zangvogel uit de familie Phylloscopidae en een zeer algemene broedvogel in België en Nederland. Lees meer over de Tjiftjaf op: Wikipedia