Vogels (Latijn: Aves) zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met 10.507 wetenschappelijk beschreven nog levende soorten, in 2284 geslachten, 232 families en 40 orden,[1] die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen; de kolibrie is klein en is een zeer behendige vlieger. Bron tekst: Wikipedia
Op jacht naar... en dan zonder geweer, maar met camera. Zonder de vogels te (ver)storen in hun omgeving is het genieten geblazen van deze prachtige dieren. Vogels in het album worden weergegeven op alfabetische volgorde. Geniet van hun mooie kleuren en soms bijzondere eigenschappen en details. Van aalscholver tot zwaan, ze zijn het allemaal waard.
Tureluur
Tureluur
De tureluur of tjerk (Tringa totanus) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae) met geslachtsnaam Tringa (ruiters). Lees meer over de Tureluur op: Wikipedia
Uilen
Uilen
De echte uilen (Strigidae) zijn met 191 soorten in 25 geslachten de grootste familie van nachtactieve vogels uit de orde der uilen (Strigiformes). De kerkuilen (Tytonidae) vormen de andere familie. Lees meer over de Uilen op: Wikipedia
Valk
Valk
Falco is een geslacht van roofvogels en het typegeslacht van de familie valkachtigen (Falconidae). De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Lees meer over de Vink op: Wikipedia
Vink
Vink
De vink (Fringilla coelebs), Geluidsfragment zang (info / uitleg) ook wel boekvink, bokvink, botvink of charlotte genoemd, is een zangvogel. In de lage landen is hij de bekendste en meest frequent voorkomende vinkachtige. Zijn zang, waarvan de laatste tonen de "vinkenslag" wordt genoemd, kent vele dialecten. Lees meer over de Vink op: Wikipedia
Visarend
Visarend
De visarend is een vrij kleine arend die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met uitgestoken klauwen op een vis duikt. Hij is relatief sterk gezien zijn grootte en kan prooien pakken bijna even zwaar als hijzelf. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant, zijn chocoladebruine bovenkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Lees meer over de Visarend op: Wikipedia
Visdiefje
Visdiefje
De visdief (Sterna hirundo) is een vogel uit de familie van de sterns (Sternidae). De visdief is een tweelingsoort van de noordse stern, S. paradisaea. Of beter gezegd een zustersoort van zowel de noordse stern als de Dougalls stern (S. dougallii). Lees meer over de Visdief op: Wikipedia
Vliegenvanger
Vliegenvanger
Vliegenvangers (Muscicapidae) vormen een grote familie van zangvogels uit de superfamilie Muscicapoidea Lees meer over de Vliegenvangers op: Wikipedia
Waterhoen
Waterhoen
Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. Op de flanken hebben ze witte strepen. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Lees meer over de waterhoen op: Wikipedia
Watersnip
Watersnip
De watersnip (Gallinago gallinago) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae). De watersnip komt voor in de gematigde gebieden van bijna alle werelddelen, behalve Australië. Lees meer over de watersnip op: Wikipedia
Winterkoning
Winterkoning
De winterkoning of vaak winterkoninkje (Troglodytes troglodytes) is de enige winterkoningsoort die voorkomt in de Oude Wereld (Azië, Europa en Noord-Afrika). Het is een kleine, insectenetende vogel met een opvallend luide zang. Lees meer over de winterkoning op: Wikipedia
Wulp
Wulp
De wulp (Numenius arquata) is een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen (Scolopacidae). Lees meer over de wulp op: Wikipedia
Zeearend
Zeearend
De zeearend (Haliaeetus albicilla), soms Europese zeearend of witstaartzeearend genoemd, is een roofvogel uit de familie der havikachtigen (Accipitridae). De wetenschappelijke naam van de soort werd als Falco albicilla in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Het is de grootste roofvogel van Noord-Europa Lees meer over de Zeearend op: Wikipedia
Zwaan
Zwaan
Zwanen zijn de grootste watervogels uit de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Op een na worden alle soorten in het geslacht Cygnus ingedeeld. De uitzondering is de coscorobazwaan (Coscoroba coscoroba), die tot het aparte geslacht Coscoroba wordt gerekend. Lees meer over de Zwanen op: Wikipedia
Zwaluw
Zwaluw
Zwaluwen (Hirundinidae) vormen een familie uit de orde van zangvogels. De familie telt 19 geslachten en 88 soorten Lees meer over de Zwaluw op: Wikipedia
Zwarte roodstaart
Zwarte roodstaart
De zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) is een trekvogel en komt van half maart tot oktober in Nederland en België voor in stedelijke gebieden. Een enkeling blijft overwinteren. Lees meer over de Zwarte roodstaart op: Wikipedia
Zwartkop
Zwartkop
De zwartkop (Sylvia atricapilla) is een zangvogel uit de familie van zangers (Sylviidae). Lees meer over de Zwartkop op: Wikipedia